Thông tin cơ bản

* Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.
* Ngôn ngữ : Tiếng Việt
* Phát triển bởi : Cuong Le (metacuong@gmail.com)
* Phiên bản mới nhất : 1.0.2-7-fremantle1 unstable-develop
* Đang ở kho : extras-devel, extras-testing
* Sử dụng giấy phép nguồn mở : GNU/GPLv2
* Thư viện nền : QML Bindings in C++, QtQuick, và Qt libs 4.7.4 released

* Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet
* Báo cáo lỗi : https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235

Cài đặt

* Trực tiếp từ trình duyệt MicroB (Maemo 5) : lichviet.install
* Dùng dpkg -i trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất tại đây (deb package).
* Dùng App. Manager để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho extras-devel.

Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy

* Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói mcspqtquickcompat.

Một số hình ảnh tham khảoThis page was last modified 10:50 AM, 23 Septemper 2011 (UTC + 7).